torsdag 19 september 2013

Rött eller grönt

Ett dilemma på slöjden är ofta att många elever behöver hjälp och att köerna till hjälp kan bli långa. På träslöjden har vi försökt lösa det med något vi kallar för hjälpbrickor.
När man behöver hjälp vänder man den röda sidan upp. Läraren går hela tiden runt i klassrummet och stannar när någon har en röd bricka. Fördelen är att eleven kan fortsätta arbeta med ett annat moment och inte behöver stå med handen uppe. Vi försöker lära eleverna att utnyttja varandra. Innan man vänder brickan ska man titta runt i klassen och se om någon annan gjort samma moment och i så fall be dem om hjälp. När man "lägger rött" ska man hela tiden tills läraren kommer försöka tänka ut en lösning. När läraren kommer får eleverna inte ställa frågan "vad ska jag göra nu", den är förbjuden. I stället ska de säga " Jag har tänkt och tror att jag ska göra så här. Stämmer det?"
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar